VIES.DLL

VIES.DLL je knihovna pro ověřování evropského DIČ prostřednictvím systému VIES.

 • Funkční napojení na VIES Evropské komise.
 • Test evropských i tuzemských DIČ.
 • Lze volat z libovolného vývojového prostředí, které pracuje s COM objekty, např. z Visual FoxPro, Delphi, PowerBuilder nebo .net.
 • Verze 32/64 bit.
 • Generováno se silným jménem (Assembly signed with a strong name).
 • Publikované rozhraní pro IntelliSense.
 • Licence na vývojáře pro libovolný počet instalací u klientů.

Příklad použití:

  Lvies = CreateObject("JADU.VIES")
  If Lvies.TestVATid("CZ","45274649") > 0
    If Lvies.IsValid='True'
      ? Lvies.Name   /*ČEZ, a. s.*/
      ? Lvies.Address /*Duhová 1444/2 PRAHA 4 - MICHLE 140 00 PRAHA 4*/
    EndIf
  Else
    ? Lvies.ErrorMessage  /*Communication Error: MS_MAX_CONCURENT_REQ)*/
  EndIf
  

Vlastnosti a metody:

Address ErrorMessage IsValid Name TestVATId TimeOut Ver
kde:
 • Address - adresa subjektu.
 • ErrorMessage - text chyby vrácený z VIES.
 • IsValid - zda byl subjekt nalezen (True/False string).
 • Name - jméno subjektu.
 • TestVATId (CountryCode string, VATId string) - metoda vracející 1 (úspěch) nebo -1 (chyba). CountryCode - dvouznaková aberace země, VATId - část DIČ od třetího znaku včetně dále.
 • TimeOut - nastavení času v ms, po kterou bude služba čekat na odpověď. Defaultová hodnota ze strany VIES je 100 000.
 • Ver - číslo verze dll.

Upozornění:
Servery VIES jsou často přetíženy, takže nestačí odpovídat včas. Pokud se vrátí -1, je potřeba zkontrolovat text chyby a případně dotaz beze změny zopakovat.
Validní aberace zemí:
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK

Návratové kódy z VIES:
100 = Valid request with Valid VAT Number
200 = Valid request with an Invalid VAT Number
201 = Error : INVALID_INPUT
202 = Error : INVALID_REQUESTER_INFO
300 = Error : SERVICE_UNAVAILABLE
301 = Error : MS_UNAVAILABLE
302 = Error : TIMEOUT
400 = Error : VAT_BLOCKED
401 = Error : IP_BLOCKED
500 = Error : GLOBAL_MAX_CONCURRENT_REQ
501 = Error : GLOBAL_MAX_CONCURRENT_REQ_TIME
600 = Error : MS_MAX_CONCURRENT_REQ
601 = Error : MS_MAX_CONCURRENT_REQ_TIME
Ostatní případy: SERVICE_UNAVAILABLE

VIES.dll

Minimální specifikace:

 • Windows 7, .net 4.5 (SetUp v případě potřeby RunTime knihovny stáhne a nainstaluje).

Cena:

 • Standardní licence - 750 Kč
 • Multilicence pro dodavatele rozsáhlých ekonomických systémů a velké firmy - 2 500 Kč

Objednávka,
zaslaná na mail uvedený v záhlaví této stránky, by měla obsahovat verzi produktu a počet licencí (např. VIES.dll standardní licence) spolu s fakturačními údaji včetně IČ a DIČ.
Go to Top