Fakturace

VF - fakturační program slouží nejen k vytváření a tisku daňových dokladů, ale komplexně zpracovává oblast fakturování. Data lze pořizovat ručně, vybírat položkově ze skladu/skladů nebo přebírat exportovaná data z programů VLDC (dispečink) a VRXKS (sklad/prodejna)


Hlavní rysy:

 • Vydávání faktur, dobropisů, zálohových a konečných faktur, záručních faktur a prodejek za hotové
 • Možnost spuštění programu na pozadí v automatickém režimu pro tvorbu faktur z podkladů z modulů VLDC (dispečink) a VRXKS (sklad/prodejna)
 • Automatické vytváření opakujících se faktur (leasingové faktury), faktur za pronájem či opravu
 • Posílání faktur(y) elektronicky na zadané e-mailové adresy v rámci tisku jedné faktury nebo hromadně všem vybraným zákazníkům za určité období
 • Kumulativní faktury z více podkladových vstupů
 • Doplatkové faktury
 • Generování penalizačních faktur na základě automatického sledování nezaplacených faktur
 • Detailní přehledy obratů i dlužníků
 • Zpracování výpisů z bankovních programů pro informace o platbách a upozorňování na platební nesrovnalosti
 • Různé fakturační řady různým dodavatelům v rámci jednoho modulu
 • Tisk QR kódu pro automatické vyplnění fakturačních údajů v internetovém bankovnictví prostřednictvím mobilního telefonu
 • Tisk hlášení o dani z přidané hodnoty
 • Tisk seznamu faktur, deníku faktur a přehledu tržeb a výnosů za požadované období
 • Snadné doplnění sestav dle potřeb uživatele
 • Importování dat z programů VLDC (dispečink) a VRXKS (sklad/prodejna)
 • Exportování data do programu VRXKS (sklad/prodejna) k následnému výdeji
 • Exportování data do programu VAS (podvojné účetnictví) k následnému ručnímu či automatickému zpracování
 • Schopnost generovat exportní soubory pro účetní systémy mimo JADU
 • Využití jádra JADU pro
  • tisky a výstupy do HTML, MHTML, PDF a XLS
  • příkazy typu Select sloužící k získávání nestandardních informací a jejich ukládání v DBF, XLS nebo XML
  • výstupu v grafické podobě přes Microsoft Excel ruční i automatické odesílání dokumentů mailem přes Outlook nebo Outlook Express
  • různé jazykové mutace uživatelského prostředí
  • zobrazení adresy na mapě

tecka Manuál k programu Visual VF ve formátu PDF

tecka VF-verze

tecka VF-prospekt ve formátu PDF

tecka Ukázky programu:


Go to Top