Verze - VAS


4.0c (19.08.2022)

Přidaný nový formulář sdružujíci vše co se týká hlášení DPH pro FÚ

    - Hlášení DPH

    - Kontrolní hlášení.

    - Souhrnně hlášení


4.0b (07.01.2021)

 

 • Upravený formulář "Všeobecné saldo".
 • Oprava načítání dat (problikávání při načítání).
 • Zkrácení reakční doby formuláře.

 


4.0a (29.05.2019)
 • Ve všeobecném saldu je možnost označit záznamy a označeným záznamům hromadně přepsat VS
 • Také je možné vytvořit k označeným záznamům interní doklad aby došlo ke spárování
 • Program má předělaný přístup k datovým souborům, tak aby zvládl pracovat s účetní knihou rozdělenou do více souborů.

 


3.6h (23.12.2018)
 • Možnost rozesílání průvodních dopisů k pohledávkám a závazkům pro audit.

3.6g (17.12.2017)
 • Možnost rozšíření gridu ve formuláři pro pořizování nových dokladů

3.6f (17.03.2017)
 • Upravená šablona pro vytvoření účetní uzávěrky podle požadavků FU

3.6e (01.10.2016)
 • V programu je přepracovaný způsob výpočtu a ukládání průběžných obratů a zůstatků na účtech.

3.6d (15.03.2016)
 • Nový formulář "Účetní uzávěrka" - vypočítá a uloží účetní uzávěrku do souboru XLS

3.6c (15.01.2016)
 • Nový formulář "Kontrolní hlášení"
 • Program umožnuje exportovat kontrolní hlášení do formátu XML
 • V nastavení jsou nová pole pro ID datové schránky, oprávněnou osobu a kdo sestavil

3.6b (16.09.2015)
 • v nastavení jsou nová pole pro číslo fin. úřadu a ćinnosti
 • tato čísla lze v nastavení načíst z již uloženého souboru XML
 • program nově exportuje sestavy pro DPH do souborů XML

3.6a (10.02.2015)
 • úprava formulářů "obraty", "období", "přehled dokladů"
 • úprava vzhledu a doplněn možnosti ukládat velikost formulářů.
 • úprava programu pro zpracování nové snížené sazby DPH
 • doplnění zvláštních kódů a úprava přenosů z evidencí.

3.5z (30.05.2014)
 • Na formulář "saldo - tisk" je přidaná možnost určit, k jakému dni se bude počítat prodlení nezaplacených faktur a zatržítko "Ostatní závazky", pokud je toto vybráno počítá se k účtu 311 ještě i účet 315000

3.5y (01.09.2013)
 • Úprava vzhledu některých formulářů.
 • Na formuláři firmy je doplněn odkaz do rejstříku firem ARES.
 • - dle IČ vyhledá a zobrazí údaje o firmě.
 • Dle DIČ lze u firmy zobrazit bankovní účty vedené pro platby DPH u Generálního finančního ředitelství.

3.5x (20.04.2013)
 • upravený formulář "Saldo - tisk"
 • - přidání tisku poznámky k firmě
  - možnost tisku salda v cizí měně
 • úprava formulářů pro zobrazení zápočtů a návrh nových zápočtů
 • - přehlednější zobrazení seznamu zápočtů
  - při návrhu zápočtů je možné třídění nabízených dokladů dle různých kritérií.
 • při vyhledávání dokladů pro opravy je možné nabídnutá data třídit dle datumu,dokladu a částky

3.5v (25.02.2013)
 • možnost zadání firmy z adresáře dle zkratky při zadávání a opravě dokladu
 • úprava formuláře "Saldo - tisk" (lze zvolit zda se doklady budou vybírat dle data vystavení nebo období)

3.5u (20.09.2012)
 • upraveno načítání zůstatkůvcizí měně
 • oravené zakládání firem při přenosu podle zkratky
 • úprava kontroly období při přenosu dokladů

3.5t (21.09.2011)
 • optimalizace salda
 • rozšíření výběrů dat dle zkratky
 • možnost přidání hlaviček do exportů ve formátu XLS

3.5s (10.02.2011)
 • Nový formulář na vyhledávání v adresáři firem
 • Omezení nabídky firem na zkratky při zapnutém CDK.

3.5r (16.08.2010)
 • Příprava programu na používání zkratek firem v adresáři a napojení na CDK

3.5p (30.03.2010)
 • oprava zobrazení dokladů z funkce saldo-tisk-zobrazit (některé doklady se nezobrazovaly)

3.5o (8.3.2010)
 • doplnění přímého zobrazení dokladu nebo var. symbolu z některých formulářů.

3.5n (22.2.2010)
 • doplnění možnosti odstranit řádky z již vytvořených návrhů na zápočet

3.5m (18.1.2010)
 • nový report pro  tisk formuláře DPH

3.5l (19.12.2009)
 • úprava sazeb DPH pro rok 2010

3.5k (15.03.2009)
 • Úprava formuláře na tvorbu zápočtů
 • Úprava příkazů k úhradě

3.5j (30.01.2009)
 • doplnění nových kódů pro hlášení DPH
 • nový report pro tisk formuláře DPH
 • přidání funkce "Účetní deník" pro prohlížení záznamů v účetní knize za dané období.

3.5i (05.09.2008)
 • Oprava formuláře "Prohlížení účtu" - oprava výpočtu zůstatků
 • Úprava způsobu párování salda v cizí měně.
 • Pokud dojde k chybě při zápisu do účetní knihy, program se několikrát pokouší operaci opakovat.

3.5h (05.04.2008)
 • zobrazení adresy na mapě (nutné připojení k internetu)

3.5g (15.12.2007)
 • úpravy účetnictví v souvislosti s přechodem na 9% DPH

3.5f (05.10.2007)
 • při účtování v cizí měně lze dotahovat přímo kurzy z ČNB (nutné připojení k internetu)
 • možnost přímého tisku do PDF (musí být nainstalován Acrobat Distiller a GhostScript alespoň 8.14)

3.5e (10.02.2007)
 • možnost vedení účetnictví až pro 5 úrovní akcí, které lze libovolně pojmenovat
 • možnost zadání vstupních formátů pro účtování často se opakujících účetních případů

3.5d (05.01.2007)
 • ukládání tisků do formátu MHTML
 • volitelné nastavení tisků do HTML dle JADU nebo Microsoft
 • zapnutelnost použití GDI+ pro zobrazení a tisk reportů

Go to Top