Verze - VF


23.5b (13.10.2022)

 • Při hledání faktury podle PPL (čísla objednávky) je možné hledat podle podřetězce uprostřed pole pro PPL

23.5a (16.05.2022)

Kompletně předěláno vytváření faktur z dodacích listů:

Vlevo od seznamu DL jsou zaškrtávací políčka pro výběr. Jakmile zaškrtnete první DL, ihned zmizí ze seznamu všchny DL na jiné zákazníky, jiný druh dokladu (faktura/dobropis) i DL z jiných měsíců. Pokud zaškrtnete DL na kterém je PPL=ABB, tak také zmizí vše kromě ABB. Takže nyní vidíte jen DL, které je možné přidat na vytvářenou fakturu. Nahoře vlevo nad seznamem je zaškrtávací políčko Vše, po  jehož zakliknutí se zaškrtnou všechny zobrazené DL. Samozřejmě nemusíte toto zakliknutí Vše použít a na fakturu vybrat jen nějaké DL, např. jen DL se stejným PPL - na fakturu potom budou přidány jen zaškrtnuté DL.

Na fakturu se dostanou DL buď podle vzrůstajícího čísla DL nebo podle PPL. Zde funguje klasické "přetřídění " - kliknete-li na nadpis sloupce PPL,setřídí se vše podle PPL, kliknete-li na nadpis Dod.list setřídí se vše podle DL. Nežli uděláte první výběr, tak můžete kliknout i na nadpis Podnik a tím si setřídit vše podle abecedy. Jak jsem psal už výše, jakmile kliknete na první vybíraný DL, tak ve výběru už bude jen jedna firma.

Je-li DL převodkou v rámci Jakub Group, tj. musí mít DP=11, tak ihned po zaškrtnutí tohoto DL vznikne faktura jen z toho jediného DL. Ve skladu je rovněž nová možnost si u zákazníka zaškrtnout, že chce stejnou funkci, tj. jednu fakturu z jednodho DL. Pokud si toto na zákazníkovi zaškrtnete, tak se vytváření faktur bude chovat stejně jako převodky - ihned po zakliknutí se vytvoří faktura z tohoto DL.

V reintalaci fakturace je nová možnost "Automaticky zaškrtnout vše." Tato možnost způsobí, že při vytváření faktury, vyhledá-li uživatel nějaký dodací list pomocí okna pro zadání dodacího listu, tak po odkliknutí vyplněného DL se současně atomaticky zaškrtne možnost Vše (samozřejmě pokud se nebude dělat faktura jen z jednoho DL - viz výše).


23.4z (25.11.2021)

Při volbě Kopírovat fakturu, lze vybrat konkrétní řádky, které se zkopírují. Program navrhne všechny řádky, a uživatel může řádky, které nepožaduje do kopie, odkliknout.


23.4y (06.04.2021)
 • Možnost vytvářet externí program po odeslání faktury mailem; například pro logování poslaným mailů.

23.4x (25.02.2021)
 • Výstup do ISDOC formátu upraven na verzi 6.0.1. a přidána přenesená daňová povinnost
 • Při ukončování faktury přidána kontrola na vyplněný kod měny a nezadaný kurz - program pouze upozorní na tuto nesrovnalost.
 • Ve formuláři pro Insolvenci jde nyní zadat zvlášť paragraf, odstavec a písmeno podle kterých je insolvenční doklad vystaven.

23.4w (12.01.2021)
 • V menu Zákazník přidána nová funkce Uživatel - nastavení, kde lze nastavit specifické vlastnosti prostředí pro přihlášeného uživastele. Např. zda používá 64-bitové Office

23.4v (31.8.2020)
 • Na kartě zákazníka lze zvolit typ dokumentu, který se mu generuje jako příloha do mailu - PDF, XDOC nebo oba dva typy.
 • Na kartě zákazníka lze zvolit, že faktura generovaná do mailu se již nebude editovat a zaslaní maiem nečeká 2 hodiny před odesláním na případné úpravy.
 • Při smazání mailu na SQL v čekací době 2 hodin se ihned automaticky umožní možnost editace faktury. - nemusí se již odklikávat datum přenosu či tisku.

23.4u (12.8.2020)
 • Zavedena možnost nastavit si pro každého uživatele jeho vlastní parametry pro používání Microsoft Office.

23.4t (21.6.2020)
 • Z dispečinku se přenáší též druhá smluvní položka a 3 různé paušální platby

23.4s (06.12.2019)
 • Je-li faktura uzavřena, tj. je odeslána do účetnictví nebo vytvořen PDF doklad a je poslána zákazníkovi, nelze při zmáčknuté editaci opravovat adresy, což dříve bylo možné. Je nutné ji nejprve odemknout zrušením exportu do účetnictví a po opravě adresy ji opět exportovat do účetnictví
 • Při vytváření dobropisu se hledá původní faktura i v archivu

23.4r (28.06.2019)
 • U dobropisovaných insolventních dokladů se nyní v nadpisu ukazuje slove Dobropis. Barva podkladu je stejná jako u všech ostatních insolventních dokladů

23.4q (05.06.2019)
 • Zrušen tisk QRkodu na fakturách posílaných na faktoring, aby nebylo možné omylem fakturu uhradit pomocí QRkody, protože musí být uhrazena na příslušnou faktoringovou společnost.

23.4p (17.05.2019)
 • Zakomponována knihovna programů na převod tisků do XLSX
 • Možnost nastavit defaultový typ XLS souboru pro převod tisku na XLS nebo XLSX
 • Přepracován tisk razítek s podpisy na faktuře. Příslušný naskenovaný obrázek v JPG formátu musí mít nyní název v následujícím tvaru: RAZÍTKO_jméno.JPG, kde jméno je jméno obsluhy neboli osoby, která fakturu vytvářela (viz 3. záložka faktury). Nenajde-li se takovýto soubor, potom se použije dříve používaný soubor PODPIS.JPG

23.4o (1.03.2019)
 • při přenosu plateb z účetnictví se posílá i eventuální úhrada v EUR nejen v korunách. Při vytváření zápočtů v EUr se potom počítá jen s nedoplatkem v EUR a výpočet se provádí přímo z EURových částek nikoliv z korunových, které byly zkresleny kurzovým rozdílem.

23.4n (18.02.2019)
 • Používá-li uživatel na reportu faktury QRkod pro platbu, tak je tento tisk možno v reinstalaci vypnout. Občas se stává, že ne funguje server generující QRobrázek, což mývalo za následek pád tisku. Vypne-li se nyní tento tisk v reinstalaci, tak se nemusí upravovat report při takovém nečekaném výpadku.

23.4m (14.01.2019)
 • Při posílání faktur mailem je možné nastavit vlastnost ReplyTo, která se u příjemce pošty automaticky objeví jako adresát odpoví-li ten na tento mail. Využívá se při posílání dobropisů, kdy se chce, aby odpověď od zákazníka směřovala např. do účtárny. Adresa, která se do vlastnosti Replyto nastaví, se zadává v reinstalaci.

23.4l (11.10.2018)
 •  Zavře-li se formulář pro vytváření faktur z dat dispečinku či skladu křížkem, tak se program vrátí na poslední fakturu, na které stál před vyvoláním formulářem. Je to tedy ekvivalentní stisku tlačítka Storno. Dříve zobrazoval prázdný nevyplněný formulář a neexistovala žádná cesta, jak se dostat na polední fakturu neznala-li obsluha její číslo, aby si ji mohla vyhledat tlačítkem Najít.
 • Vytváření a posílání faktur mailem upraveno i pro Windows 10, kde dříve program často zamrzl, když se nevytvořil postscriptový tisk nutný pro převod do PDF formátu.

23.4k (23.09.2018)
 • Při hledání všech faktur pomocí tlačítka ? ve vyhledávácím okně, se zobrazí i výrobní čísla, podle kterých lze také vyhledávat.
 • Lze vzít číslo faktury do clipboardu (Ctrl+C)
 • Na kartě zákazníka je popis IČO předělán na tlačítko, které ukáže informace o firmě získané z Aresu a lze je potom přepsat na kartu zákazníka. POZOR: Tlačítko a následný přepis používat obezřetně, máte-li mnoho adres, kde jsou různé pobočky, protože Ares vrací vždy adresu zapsanou v rejstříku firem.

23.4j (11.08.2018)
 • V hlavičce faktury je popis Podnik u pravé (fakturační) adresy předěláno na tlačítko, které po stitkuotevře kartu zákazníka.
  Obrácené vyhledání faktury z karty zákazníka je též možné - na záložce Faktury a zálohy se najde faktura a klikem na nadpis sloupce Faktura se zobrazí tato faktura

23.4i (22.03.2018)
 • Na obrazovce faktury je tlačítko "Příloha", které pouze otevře adresář pro možná nakopírování libovolného souboru, např. naskenovaného jiného dokladu vztahujícího se k této faktuře. Hlavní cestu k tomuto adresáři je nutné nadefinovat v reinstalaci (např. S:\doklady\).Je vhodné, ale nikoliv nutné, aby tento adresář byl společný pro skladové doklady,fakturaci i došlou fakturaci. Tlačítko potom vytvoří v tomto nadefinovaném adresáři podadresář se jménem Fxxxxxxxx, kde xxxxxxxx je číslo faktury, na které bylo tlačítko aktivováno. Takže např. pro fakturu 20181010 vznikne pro výše uvedený příklad nový adresář S:\doklady\F20181010.

23.4h (06.12.2017)
 • Je-li faktura stornovaná, tak při stisku červeného tlačítka "Smazat" (doklad) se program zeptá, zda se má smazat storno. Odpoví-li se Ano, pak smaže příznak storna, jinak smaže celý doklad.

23.4g (13.11.2017)
 • Při vytváření dobropisu z fakturace (např. kvůli fionančnímu dobropisu na opravu cen) se kopíruje informace o faktoringu. Čili, byla-li původní faktura poslána na faktoring, je i dobropis poslán na faktoring se stejným parametrem

23.4f (10.09.2017)
 • Nahrávání faktur na SQL (při přenosu v rámci skupiny) doplněno o variantu, kdy na faktuře jsou jednak "normální" daně  a jednak i Přenesená daňová povinnost

23.4e (25.05.2017)
 • V SQL verzi je opraveno odčítání zaplacené úplaty na konečné faktuře po vystevené Zálohové faktuře a vystavení Dokladu o zaplacení
 • Zablokována oprava a mazání faktur, jakmile byla faktura odeslána mailem k zákazníkovi. távalo se, že zákazník měl nakonec ve svém účetnictví jinou verzi faktury nežli dodavatel.

23.4d (20.04.2017)
 • Jako externí program je možné načítat základní informace z ISDOC formátu faktury pro následné načtení externím program do příjemky skladového programu. načítá se: identifikace dodavatele,číslo faktury,měrná jednotka,množství,kat.číslo,kat.číslo dodavatele (bývá uloženo v poli IC na skladové kartě),jednotková cena,název zboží.
 • Popis na faktuře "Dodávkový příkaz" je udělán jako tlačítko. Po jeho stisku se zobrazí seznam skladových dokladů, ze kterých je faktura vytvořena. Zobrazuje se dodací list a zakázka(objednávka).

23.4b (20.01.2017)

Verze s posíláním plateb do EET doplněna i pro uživatele pracujícími s daty na SQL.

Pro uživatele, kterří budou posílat platby v hotovosti do EET, je v menu tisk přidána funkce EET přehled, která zobrazí všechny platby za dané období, které byly hlášeny do EET včetně těch, které se nepodařilo odeslat. Pokud program po tisku zjistí, že existují platby bez vyplněného FIK, umožní přeposlání těchto plateb do EET.


23.4a (01.01.2017)
 • do řádků faktury přidáno zaškrtávací pole pro označení, že daný řádek je v režimu Přenesené daňové povinnosti. Takto označené položky jsou potom sčítány při tisku do extra řádku v rekapitulaci daní. Tím pádem již faktura nemusí být celá v režimu Přenesené daňové povinnosti, asle pro zjednodušení práce je stále funkční na záložce poznámka zaškrtávací okno pro označení, že celá faktura je v režimu PDP.

23.4.s (2.5.2020)
 • Do exportu do účetnictví přidány pole měrná jednotka, množství,IČO uživatele a zkratka pobočky ("levé" adresy)

23.4 (1.11.2016)
 • Uživatelé, kteří nepřevádějí platby faktur z účetnictví, mohou provádět hlášení do EET v případě platby v hotovosti.

23.3i (16.10.2016)
 • Po "stornování faktury" lze ihned opravit datum storna. Později již je tato volba není dostupná.
 • Doklady posílané v PDF formátu lze podepisovat. Plná cesta k podpisovému programu  je uvedena v reinsatalaci, např. volně dostupný JSignPDF.jar. V reinstalaci se rovněž uvedou IČA firem, kterým se doklady podepisují. Elektronický podpis a heslo jsou naopak uvedeny v databázi uživatelů, protože každý uživatel může mít svůj vlastní elektronický podpis.

23.3h (21.09.2016)
 • Při exportu do účetnictví se na konečných fakturách po zálohové faktuře posílá v řádku pro odečítání zaplacené úplaty též číslo daňového dokladu o přijaté platbě.

23.3g (02.07.09.2016)
 • Při přenosu faktury do modulu došlých faktur se posílá informace o tom, zda je faktura s přenesenou daňovou povinností.

23.3f (05.06.2016)
 • Z dispečerského programu se přebírá číslo celoroční smlouvy a na fakturách se tiskne v políčku "Objednávka číslo"
 • Z důvodu archivování PDF souborů na SQL bylo do názvu souboru faktury posílané jako příloha v mailu přidáno označení střediska, kde faktura vznikla

23.3e (10.03.2016)
 • Na záložku Poznámka přidán Kod přenesené daňová povinnosti. Ten je možné vybírat rozkliknutím výběrového seznamu. Kod se posílá rovněž do účetnictví.

23.3d-1 (02.01.2016)
 • Při převodu na nové způsoby účtování kvůli kontrolnímu hlášení nebylo nutné ve vydané fakturaci provádět další úpravy

23.3d (26.10.2015)
 • Na faktury lze zadávat zboží jak v přenesené dań. povinnosti (PDP) tak v normálním režimu.
 • Neplatí již ve verzi 23.3a zavedené rozdělování faktur na dva doklady a vyčleňování zboží v PDP do jiného dokladu.
 • Upraveny též tiskové sestavy pro dohledání zboží v PDP.

23.3c (13.08.2015)
 • Rozšířeno pole pro označení dokladu platby - hlavně kvůli zápočtům např. pro uložení textu "Zápočet LB 123/15".
 • Sjednoceno pole pro váhu - viz doklady s přenesenou daň.povinností, kde je nutné sldovat váhu zboží.

23.3b (29.06.2015)
 • Na tisku faktury v režimu přenesené daňové povinnosti se tiskne váha, která se musí zadávat do hlášení
 • S tím souvisí v tisku nová funkce "Přenesená daň.povinnost", která vytiskne přehled faktur v režimu PDP a celkovou váhu na každé faktuře
 • Při exportu faktur na SQL se zaokrouhlení nepřidává k základům. Opraveno dvojí načítání poštovného.

23.3a (27.04.2015)
 • Program hlídá, aby součet produktů, které spadají pod §92 zákona ("Přenesená daňová povinnost") nepřesáhl na faktuře hodnotu 100 000Kč. V případě, že je součet vyšší nežli 100 000,-, vyčlení všechny produkty z faktury a založí novou fakturu pouze s těmito produkty a označí ji jako fakturu s Přenesnou daňovou povinností. Zboží spadající pod §92 musí být označeno ve skladovém programu.

23.2c (30.03.2015)
 • Ve funkci "Oprava montážního listu" lze data přetřidovat kliknutím na nadpis libovolného sloupce
 • Ve funkci "Editace dodacího listu" lze data přetřidovat kliknutím na nadpis libovolného sloupce

23.2b (15.03.2015)
 • Program umožňuje ukládat sestavy při změně na SQL server odkud je potom automaticky přečtena při každém tisku sestavy poslední verze. Připojení na SQL server se definuje v reinstalaci

23.2a (01.01.2015)
 • Do programu doplněna možnost zadávat 3 různé daňové sazby. Na obrazovce faktur jsou nyní 3 políčka pro zobrazení základů pro DPH.
 • Na tiskovém formuláři je přehled DPH rozšířen o další řádek pro 3. daňovou sazbu. Při tisku faktury s DUZP před 1.1.2015 se ale tisknou pouze 2 řádky pro dvě různé daňové sazby.
 • Sestava Přehledu DPH je doplněna o 3. sloupce pro výjimečnou DPH.

23.2 (01.11.2014)
 • Do programu zabudován výpočet spotřební daně.  V číselníku BTN se poslední sloupec používá pro zadání hodnoty spotřební daně pro 1 měrnou jednotku. Jsou-li používány karty zboží pro různé objemy, musí se pro každou objemovou jednotku založit zvláštní kod BTN.
 • Program automaticky začne se spotřební daní počítač, je-li v databázi TELO doplněna proměnná pro spotřební daň.
 • Na tištěné faktuře se spotřební daň vyčísluje jednou částkou za celou fakturu.

23.1j (29.09.2014)
 • Zprovozněn Pokus o smír na SQL
 • Do extrauzávěrky je možné přidat funkci pro tisk pro Intrastat položkově

23.1i (03.06.2014)
 • Insolvenční doklady lze též tornovat. Upraven tisk stornovaného isolvenčního dokladu
 • Stornovaný doklad insolvence se neposílá do účetnictví (stejně jako se neposílá origiální doklad)

23.1h (05.04.2014)
 • QRkody je možné tisknout i na fakturách v cizí měně.

23.1g (3.03.2014)
 • Na SQL verzi opraveny tisky sestav, aby byly shodné s DBF verzí
 • Opraveno hledání faktur přes IČO

23.1f (12.02.2014)
 • Při tisku nezaplacených faktur jemožné výstupy profiltrovat přes faktury na/bez faktoringu, ostatní či insolvenční doklady. Je možné vybrat tisk vnitrofaktur či stornovaných faktur. Při tisku stornovaných faktur se faktura i storno tisknou na jednom výpisu ve dvou řádcích, pokud storno i faktura byly ve stejném období, jinak se může tisknout třeba jen samotné storno.
 • Byly upraveny texty při vytváření faktur s odloženou daňovou povinností dle §92.

23.1e (08.11.2013)
 • Najde-li program při vyhledávání faktury podle dodacího listu více faktur (např. jedna byla stornovaná a pak ze stejného dodacího listu byla udělaná druhá), ukáže jejich čísla a uživatel si vybere, která se má zobrazit.
 • Při hledání faktur tlačítkem "Poslední záznam" nabídne program číselnou řadu, ve které bude hledat poslední fakturu. Současně zaškrtneokénko na zablokování zvolené řady (zaškrtávací okéno vlevo nahoře vedle písmene označujícího vybranou řadu). Při výběru možnosti "Vše", najde program dodklad s největším číslem ze všech řad.

23.1d (13.08.2013)
 • Na faktury lze doplnit QRkody pro platbu pomocí "chytrých" telefonů.

23.1c (30.07.2013)
 • V reinstalaci lze nastavit počet míst jednotkové ceny na fakturách tištěných v cizí měně. Doporučuji zde nastavit 4 desetinná místa, pokud se prodávají výrobky s cenou řádově 1 koruny, kerých se zpravidlaprodává několik set kusů. Při standardním tisku na 2 desetinná místa dochází k velkým zaokrouhlovacím chybám - mohouto být řádově desetikoruny v případě velkého množství i stokoruny)

23.1b (20.05.2013)
 • Na proformafakturách je možné zadat procento výše požadované zálohy

23.1a (06.03.2013)
 • Při vytváření faktur z dispečerského programu program akceptuje slevu zaanou na kartě stroje
 • Barevně je označeno políčko celkem, pokud je na řádku uvedena pouze cena celkem (není uvedeno množství a jednotková cena).

23.1 (12.02.2013)
 • Pokud se na faktuře odčítá záloha z loňské zálohové faktury, program dovolí zálohu odečíst s loňskou daňovou sazbou, tj. v roce 2013 se sazbou 20 (14)%.

23.0d (14.01.2013)
 • Na faktury za vývoz do EU je doplněn text "Plnění je osvobozeno dle § 64."
 • na záložce "Poznámka" je možné vybrat speciální režim pro danou fakturu. Jedná se o režimy dle §52-100.

23.0c (04.12.2012)
 • Tisk slevy je možné řídit parametricky v reinstalaci

23.0b (23.09.2012)
 • Při převodu faktury do formátu ISDOC je možné externím programem přidat specální požadavky odběratele, např. uvést v adrese dodání vlastní číslo odběratele

23.0a (01.07.2012)
 • Možnost vytvářet faktury s přenesenou dańovou povinností podle §92 zákona o DPH

23.0 (30.05.2012)
 • Jako externí program je možné dodat program na převod faktury do formátu ISDOC, který byl definovaný Pracovní skupinou pro elektronické standardy výměny dat sdružení ICTUnie o.s. (www.isdoc.cz)

23,4j (05.09.2018)
 • Při vytváření Opravného daňového dokladu (ODD) z vratky program dohledává, které zboží bylo na původní faktuře posláno s přenesenou daňovou povinností(PDP) a označí jej i na ODD jako zboží s PDP
 • V reinstalaci je možné nastavit, zda odesílání faktury mailem se provede automaticky hned po stisku tlačítka e-mail (nebo v tisku po volně e-mail či oboje), anebo zda se nabídne uživateli obrazovka s připraveným mailem, který může uživatel odeslat či stornovat. Po odeslání mailu již nelze fakturu opravovat.

23,4c (10.03.2017)
 • Při kopírování faktury lze vybrat řádky, které se zkopírují. Automaticky se nabídnou všechny řádky, což je signalizováno zaškrtávacím políčkem na začátku řádku. Odškrtnutím lze vybrat jen určité řádky. Tlačítko "Změnit výběr" promění zaškrtlé-nezaškrtlé řádky.

22.9 (01.04.2012)
 • Možnost "odměňování" zákazníků pomocí bodů (věrnostní program). Zda má zákazník nárok na tento program se nastavuje ve skladu. Dále se zadá minimální hodnota ceny faktury (bez DPH), pro kterou se bude odměna počítat a za kolik korun dostane zákazník určitý počet bodů. Rovněž se nastaví hodnota jednoho bodu.
 • Příklad. Je nastaveno, že minimální hodnota faktury je 500 Kč a že za každých 100 Kč dostane zákazník "odměnu" ve výši 2 bodů. Hodnota bodu je 1Kč. (Jedná se de facto o slevu 2% za každých utracených 100 Kč).  Potom za každou fakturu, která bude v rozmení od 700-799 se odečte 14 Kč "odměny" (na věrnostní program)

22.8 (20.01.2012)
 • Přebírá se celoroční objednávka z databáze zákazníků ve skladovém programu a je možno ji tisknout na faktuře v poznámce.
 • Pro fakturaci práce jemožné nastavit automatické přidání rádků na čisticí prostředy. Hodnota se nastavuje v reinstalaci.
 • Informace o tom, zda je zákazník plátcem daně v EU se přebírá i z dispečinku.

22.7a (01.10.2011)
 • možnost vytvářet faktury v EUR či jiné měně i z dispečerského programu.
 • Při vytváření faktur za kopie je možné definovat speciální modely strojů. kde paušální poplatek zahrnuje určitý minimální poplatek za kopie. Tj. při vystavování faktur platí zákazník měsíční paušál, který se mu na konci měsíce odečte z přefakturovávaných kopií.

22.7. (30.08.2011)
 • Možnost vystavení speciálních faktur pro vrácení daně u zákazníků vedených v insolventním řízení podle §44 zákona o DPH. Tyto faktury jsou zařazeny mezi "Ostatní pohledávky".

22.6d (11.05.2011)
 • Potvrzení o platbě zálohové faktury je generováno z jednotlivých plateb. Pro každou platbu je vytvořeno extra Potvrzení.

22.6c (01.04.2011)
 • Lze nastavit automatické uzamčení měsíce n-tý den eventuálně n-tý pracovní den v měsíci
 • Pokud je faktura uzamčena automaticky, nelze ji oprvovat ani po smazání datumu exportu do účetnictví. Opravovat fakturu lze pouze v aktuálním měsíci.
 • Změněn nadpis u dobropisu na "Opravný daňový doklad"

22.6b (23.03.2011)
 • Na SQL se posílají údaje i při opravě faktury a přečíslování. Pokud je původní faktura ještě nestažena, tak se na ní příslušné hodnoty opraví. Pokud si cílový zákazník fakturu již stáhl, je obsluha informována a požádána o zaslání mailu či telefonu na cílového zákaznía, aby se ten dozvěděl o příslušné změně.
 • V testu je opraven výpočet základů u faktur do zahraničí

22.6a (15.02.2011)
 • Do exportu do Excelu sestavy S nákupními cenami přidány pole marže a realizece

22.6 (23.12.2010)
 • Při aktualizaci zákazníků z Centrální databáze se na fakturu poznamená zkratka původního zákazníka. tím lze při opravě chyby v CDD vrátit původní zákazníky na fakturu.

22.5a (28.09.2010)
 • Při tvorbě zálohové faktury lze zvolit (v reinstalaci), zda se mají všechny položky sečíst do jednoho řádku s pevným textem

22.5 (25.07.2010)
 • Při vytváření faktur z dispečerského programu přidán druhý paušální poplatek. Texty pro oba poplatky se zadávají ve stejném poli na kartě stroje a jsou odděleny znakem @.

22.4a (02.04.2010)
 • V reinstalaci nastavitelná volba, zda zálohy u zahraničních faktur se zadávají v CZK či cizí měně
 • Při vystavování faktury k předchozí proformě vytvořené s jinými daňovými sazbami, možnost zvolit u této faktury vyúčtování se starými daňovými sazbami.

22.4 (10.02.2010)
 • Seznam volitelných předkontovaných textů je rozšířen o šablony, což znamená, že předvolená předkontace se doplní do všech řádků faktury - využití např při tvorbě faktury do zahraničí, při různých přefakturacích.

22.3 (01.12.2009)
 • Možnost automatického posílání faktur mailem
 • Možnost poslat konkrétní fakturu na jakoukoliv mailovou adresu, nemusí být zadána na kartě zákazníka
 • Volitelné zobrazování dobropisů na obrazovce minusem
 • zavedena poznámka na kartu zákazníka, která se zobrazí při vytváření faktury na tohoto zákazníka. Zde mohou být uloženy užitečné informace pro obsluhu při vytváření faktury - např. Jeden dodací list=jedna faktura, nebo Vždy poslat faktury mailem i poštou apod.

22.2 (10.08.2009)
 • Možnost předávání vydaných faktur přes společný SQL server do modulu došlých faktur. Podmínkou kromě společného SQL serveru je i společná centrální databáze zákazníků
 • přebírání poznámky na řádky faktury

22.1 (01.03.2009)
 • Přebírání fakturační zkratky při přenosu ze skladu při napojení na CDZ
 • Při vytváření nové faktury lze zkopírovat nějakou starší fakturu

22.0b (21.02.2009)
 • Možnost výpočtu až dvou slev na jedné řádce
 • Přebírání celkové slevy na dokladu při přenosu ze skladu

22.0 (15.01.2009)
 • Možnost napojení na Centrální databázi zákazníků (CDZ) vedenou na SQL stroji v centru firmy.
 • Automatické opravy lokální databáze podle CDZ

21.9 (29.12.2008)
 • Zavedení "Ostatních pohledávek"
 • Rozdělení dokladů na "Faktury","Proformafaktury" a "Ostatní pohledávky"

21.8 (04.10.2008)
 • Znovuzevedení možnosti stornování (účetní) faktury
 • Na formuláři zákazníků lze přenést adresu z modulu skladu do modulu fakturace

21.7 (20.08.2008)
 • Doplnění kontroly porovnání hodnoty faktury proti hodnotě na dodacím listu

21.6a (02.05.2008)
 • Je-li u zákazníka vyplněna mailová adresa, lze při tisku faktury tuto fakturu poslat současně i mailem.
 • Lze vypnout tvorbu skontovacích dobropisů (např. tehdy, bude-li se skontovací poplatek řešit přímo v účetnictví)

21.6 (12.07.2008)
 • Rozšířena možnost individuálního doprogramování speciálních požadavků uživatelů při vytváření faktur přenosem (např. již při přenosu, před prvním řádkem, před každým řádkem,na konci každého řádku,na konci faktury)
 • Údaje o skontu se přenášejí do účetnictví

21.5 (11.03.2008)
 • Při určování včasnosti zaplacení faktur se skontem možno zadat toleranci pro platbu v počtu dní
 • Individuálně pro každého uživatele lze snižovat základ pro výpočet skonta např. o vratné obaly, recyklační poplatky
 • Možnost zadat mailové adresy a předmět pro e-mail. Tyto údaje se automaticky zkopírují na všechny adresy se stejným IČO+ulice.
 • hromadně lze vygenerovat jeden PDF soubor s fakturami doposud neodeslanými e-mailem a tento soubor poslat na zadanou mailovou adresu

21.4 (05.01.2008)
 • Možnost zafixovat při prohlížení jen jednu číselnou řadu
 • Propojení na internetové vyhledávání a zobrazování mapy podle adresy zákazníka
 • Možnost tisku sestav do formátu PDF

21.3. (10.10.2007)
 • Možnost automatického zrušení přenesených dodacích listů, pokud byly již dříve vyfakturovány či jen přeneseny.
 • Možnost nastavení třídění při prohlížení faktur pomocí šipek podle
  • čísla faktur
  • IČA či názvu zákazníka
  • datumu zdanitelného plnění

21.2 (29.06.2007)
 • Možnost nastavení barevného pozadí v reinstalaci
 • U přenosů dat z dispečerského a skladového programu zvětšen rozsah dnů splatnosti na víc než 100 dní

21.1 (15.06.2007)
 • U zákazníků je možnost zadávat zálohy. Při jakékoliv manipulaci s fakturou zákazníka, který má složenou zálohu, program na tuto skutečnost upozorňuje
 • Na kartě zákazníka jsou přímo zobrazeny jeho faktury a součet všech neuhrazených faktur. Lze zobrazit
  • všechny faktury pro danou firmu
  • faktury jen jednoho střediska
  • nezaplacené faktury

 


21.0 (09.04.2007)
 • Možnost zadávání faktury v cizí měně
 • Sledování plateb v cizí měně
 • Zavedena blokace číselných řad v menu Dodavatel

Go to Top