Dispečink

VLDC - program pro řízení dispečinku servisu je jeden z klíčových produktů firmy JADU. Slouží k základnímu sledovaní pohybu závady stroje, tj. nahlášení, přidělení technikovi, ukončení zásahu spolu s následným vyhodnocením servisní činnosti. Zvlášť vhodný je pro sledování zařízení, která se v servisu vyskytují opakovaně, např. kopírovacích strojů. Tento modul byl první komerčně nabízený produkt JADU a od svého vzniku v roce 1989 ho používaly mnohé servisní organizace v ČR i zahraničí.

swf Krátká ukázka programu VLDC (dispečink) ve formátu swf

Hlavní rysy:

 • Sledování historii stroje - proběhlé závady, zásahy, řešení, použité náhradní díly a spotřební materiál, odpracované a cestovné hodiny, druh práce, atd.
 • Definice kontraktů (např. pronájem stroje) s automatickou paušální platbou za zařízení a/nebo činnost stroje, s rozdílnou splatností a rozdílným datem zdanitelného plnění
 • Hlídání objednaných náhradních dílů a v okamžiku, kdy jsou k dispozici, automatické nahlášení cesty
 • NTD ("Next-to-do") vzkazy automaticky přidávané k nahlášeným závadám
 • Reakční doba servisu definovatelná individuálně pro každý stroj
 • Globální cenové hladiny za práci a dopravu pro všechny stroje nebo podle modelů včetně možnosti individuálního nastavení na stroj
 • Hlídání rozpracovaných strojů v terénu
 • Upozornění na končící smlouvy
 • Doporučení preventivních prohlídek podle modelu
 • Automatické generování opakujících se zásahů s variabilní periodicitou
 • Hlídání "mrtvých strojů"
 • Načítání závad z mailu
 • Sledování příslušenství stroje
 • Při napojení na fakturační program VF (fakturace) sledování nezaplacených faktur a řízení reakce na zásah
 • Vyhledávání skladových položek přímo ve skladovém modulu (při napojení na skladový program VRXKS (sklad/prodejna))
 • Rozsáhlé statistiky jednotlivých techniků, modelů i jednotlivých strojů, tj. počet oprav, odpracovaných hodin, cestovních hodin, fakturovaných částek, reakčních dob a typu práce/řešení včetně jednotlivých průměrů
 • Grafické statistické výstupy přes MS Excel
 • Možnost napojit externí uzávěrkovou proceduru
 • Export dat do programu VF (fakturace) k následné/okamžité ruční či automatické fakturaci
 • Export dat do programu VRXKS (sklad/prodejna) k následnému zpracování dodacích listů
 • Využití jádra JADU pro
  • tisky a výstupy do HTML, MHTML, PDF a XLS
  • příkazy typu Select sloužící k získávání nestandardních informací a jejich ukládání v DBF, XLS nebo XML
  • výstupu v grafické podobě přes Microsoft Excel ruční i automatické odesílání dokumentů mailem přes Outlook nebo Outlook Express
  • různé jazykové mutace uživatelského prostředí
  • zobrazení adresy na mapě

tecka Manuál k programu ve formátu PDF (verze WIN)

tecka VLDC-verze

tecka VLDC-prospekt ve formátu PDF

tecka Ukázky programu:

swf Krátká ukázka programu VLDC (dispečink) ve formátu swf


Go to Top