NP.DLL

NP.DLL je knihovna pro ověřování nespolehlivého plátce a zjišťování registrovaných účtů.

 • Funkční napojení na MF ČR.
 • Test dle konkrétního DIČ nebo seznamu DIČ.
 • Stažení všech nespolehlivých plátců.
 • Podpora rozšířené struktury odpovědi obsahující název a adresu subjektu.
 • Zjištění všech registrovaných účtů subjektu.
 • Lze volat z libovolného vývojového prostředí, které pracuje s COM objekty, např. z Visual FoxPro, Delphi, PowerBuilder nebo .net.
 • Verze 32/64 bit.
 • Generováno se silným jménem (Assembly signed with a strong name).
 • Publikované rozhraní pro IntelliSense.
 • Licence na vývojáře pro libovolný počet instalací u klientů.

Příklady použití:

 • Standardní dotaz na dvě DIČ:...

 • Seznam všech nespolehlivých plátců:...

 • Rozšířený dotaz:...


Vlastnosti standardní a rozšířené odpovědi:

BezUctu CisloUctu DatumZverejneni
DatumZverejneniNespolehlivosti DIC FinancniUrad
KodBanky NespolehlivyPlatce PredcisliUctu
Vlastnosti pouze rozšířené odpovědi:
CastObce Mesto NazevSubjektu
PSC Stat UliceCislo
Vlastní vlastnosti a metody dll:
DotazStatusNP DotazStatusNPRozsireny IndexPlatce IndexUctu
PlatciPocet SeznamNP UctyPocet Ver
Poznámky:
 • Návratovou hodnotou metod DotazStatusNP, DotazStatusNPRozsireny a SeznamNP je objekt obsahující následující vlastnosti:
  • odpovedGenerovana - datum a čas odpovědi
  • statusCode - 0 - úspěch, 1 - úspěch, ale vráceno jen prvých 100 ze všech možných, 2 - neúspěch)
  • statusText - textový popis výsledku
 • PlatciPocet (a shodně UctyPocet) vrací počet záznamů v odpovědi
 • IndexPlatce (a shodně IndexUctu) je pointer v poli odpovědí. Pokud se vrátí např. 50 záznamů, zadáním IndexPlatce=25 se nastaví ukazatel na dvacátý pátý záznam a jeho vlastnosti pak dll vrací
 • Služba MF ČR vrací v jednom kroku maximálně 100 odpovědí pro DotazStatusNP a DotazStatusNPRozsireny
 • Služba vrací jednak standardní odpověď (DotazStatusNP, SeznamNP) jednak rozšířenou (DotazStatusNPRozsireny), kde je navíc informace o názvu a adrese subjektu. Pokud je přání získat rozšířenou odpověď pro všechny nespolehlivé plátce, musí se nejdříve získat standardní seznam a pak postupně zadat DIČ (po 1 - 100) do rozšířeného dotazu.
 • Více informací o webové službě je na https://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr_info/ws_spdph.faces. Pozor, uvedená stránka obsahuje řadu zásadních informačních chyb.

NP.dll

Minimální specifikace:

 • Windows 7, .net 4.5 (SetUp v případě potřeby RunTime knihovny stáhne a nainstaluje).

Cena:

 • pro vlastní potřebu - 500 Kč
 • pro vnitrofiremní použití - 1 000 Kč
 • 1 vývojář - 1 500 Kč
 • 2 vývojáři - 1 750 Kč
 • 3 vývojáři - 2 000 Kč
 • 4 vývojáři - 2 250 Kč
 • 5 a více vývojářů - 2 500 Kč
 • Multilicence pro dodavatele rozsáhlých ekonomických systémů a velké firmy - 9 500 Kč

Objednávka,
zaslaná na mail uvedený v záhlaví této stránky, by měla obsahovat verzi produktu a počet licencí (např. NP.dll licence pro 1 vývojáře) spolu s fakturačními údaji včetně IČ a DIČ.
Go to Top