Verze - VLDC


7.6 (21.11.2019)

 • Nové pole Doklad na kartě stroje pro ukládání dalšího identifikátoru smluv.

7.5 (26.8.2019)
 • Rozšíření ukládané historie.

7.4 (04.01.2019)
 • Formulář Selectu nově ukládá do CSV s oddělovačem středník.

7.3 (09.03.2018)
 • Ve formuláři pro přidělení závad je možné závady také mazat.
 • Ve formuláři pro přidělení závad je možné závady označit a hromadně přidělit.

7.2 (09.01.2018)
 • Vlastní označení počítadel je na 3 znkay.

7.1 (05.10.2017)
 • Redesign formulářů na šířku.

7.0 (11.04.2016)
 • Při zakládání nového stroje pomocí kopírovájí se nově kopíruje i fakturační DIČ

6.9 (27.11.2015)
 • Na kartě stroje je nové pole sloužící k exportu do fakturace.

6.8 (05.06.2015)
 • Zákazníka lze kontrolovat/vložit ze systému Ares

6.7 (22.01.2015)
 • Na kartě stroje je k dispozici třetí paušální platba
 • Pokud nesouhlasí součet počítadel, podbarví se Total

6.6 (05.12.2014)
 • Historii závad lze exportovat do XLS(X)

6.5 (22.10.2013)
 • Podpora uživatelsky nastavitelných barev
 • Obrazové přílohy závad mohou mít vlastní popis

6.4 (16.04.2013)
 • Stroj má nově kromě data instalace i datum odinstalování

6.3 (9.11.2012)
 • Automatické nahlášení závad obsahuje DP pro nahlášení
 • Oprava: Tisk reportu Dopis obsahoval chybu zabraňující vytištění.

6.2 (20.3.2012)
 • Export kontraktů do fakturace lze omezit uživatelem
 • Tiskové výstupy lze ukládat v grafických formátech EMF, TIFF, JPEG, GIF, PNG a BMP
 • V reinstalaci lze povolit více otevřených závad na jeden stroj
 • Příkaz Select umožňuje uložit výsledek ve formátu XLSX

6.1 (27.10.2011)
 • Na kartě stroje je nová záložka pro definici kontaktů

6.0 (10.10.2011)
 • Na kartě stroje lze definovat měnu, takže je pak možné fakturovat kontrakty a zásahy v různých měnách

5.9 (25.07.2011)
 • Závady mají nejen kód práce pro ukončení, ale i kód závady z číselníku definovatelného v reinstalaci
 • Lze definovat označení počítadel pro každý stroj zvlášť (T, BL, BS, FL, FS)

5.8 (13.03.2011)
 • Smlouvy (KTP) obsahují kromě datumu konce platnosti tako nově i počátek

5.7 (04.02.2011)
 • V reinstalaci lze definovat cenu za typ práce. Tato cena se pak přenáší dle výběru i do ceny za zásah

5.6 (02.12.2010)
 • Barevný vzhled obrazovky lze měnit v reinstalaci

5.5 (28.11.2010)
 • Ukládání velikosti formulářů dle uživatele

5.4 (29.09.2010)
 • Karta stroje obsahuje informaci o zemi, kde se stroj nachází. Slouží pro servisování zařízení instalovaných ve více zemích centrálním disečinkem.
 • Informace o končících smlouvách lze exportovat do XLS.

5.3 (16.09.2010)
 • Závada může mít druhý identidikátor vedle montážního listu. Dle něj lze závadu dohledat
 • Závady na formuláři techniků lze třídit kliknutím na hlavičku odpovídajícího sloupce.

5.2 (14.07.2010)
 • Pravidelná platba za stroj může mít dvě složky

5.1 (24.04.2010)
 • Nová možnost, jak definovat cenu za kopie, která se odvíjí pouze od počtu rozdílů počítadel; neomezený počet cenových zlomů

5.0 (30.03.2010)
 • Při vyhledávání závady dle čísla montážního listu lze hledat i jen podřetězce
 • V Reinstalaci je možné zvolit automatické generování výrobních čísel strojů
 • Je možné třídit seznam závad v Zadání závady technikovi dle datumu, zákazníka nebo čísla dokladu

4.9 (15.03.2010)
 • Popis závady je délkou neomezen

4.8 (29.01.2010)
 • Sestavu Dle pohybu lze exportovat do Excelu
 • Zablokované karty jsou odlišeny barevně
 • K závadám lze přidávat obrázky

4.7 (09.11.2009)
 • Třídění formuláře Prohlížení závad je uživatelsky měnitelné dle různých sloupců
 • Ve formuláři Prohlížení závad je nově sloupec Město
 • Závady lze přesouvat mezi stroji pro případ, kdy se ukáže, že závada je nahlášena na špatné výrobní číslo
 • Přidělení závady lze vkládat do Outlooku jako úkoly nebo události alendáře

4.6 (15.01.2009)
 • optimalizace SQL kódu
 • přesun značné části logiky na SQL
 • lze zobrazit optimální trasu k instalovanému stroji (nutné připojení k internetu)
 • u modelu lze definovat záruční dobu, která se pak použije pro výpočet data záruky při zakládání karty stroje
 • na kartě stroje lze zobrazit počet dnů, kdy byl stroj v záruční opravě.

4.5 (12.06.2008)
 • Pod XP a Vista při zapnutých Themes dochází vlivem operačního systému k potlačení barevného odlišení hlaviček sloupců mřížky. Protože jsou takto indikovány hlavičky se speciální funkcionalitou, je barevné odlišení při zapnutých Themes nahrazeno změnou písma.

 


4.4 (16.05.2008)
 • v reinstalaci lze definovat popisy kódu prací pro větši přehlednost. Tato informace se zobrazí i při ukončování/editaci závady
 • F2 vyhledávání u polí Město a Ulice funguje na principu podřetězce bez rozlišení velikosti písmen

4.3 (20.03.2008)
 • zobrazení adresy stroje na mapě (nutné připojení k internetu)
 • plnění pole Code ve skladu při exportu položek z VLDC do VRXKS
 • výběr plných textů z šablony při ukončení závady
 • přepracování exportních rutin v SQL verzi, ošetření nestandardních situací

4.2 (15.12.2007)
 • automatický import závad z mailů (poštovní klient Outlook nebo Outlook Express)
 • ukládané informace o velikosti a podobě formulářů se váží na uživatele
 • možnost přímého tisku do PDF (musí být nainstalován Acrobat Distiller a GhostScript alespoň 8.14)

4.1 (01.10.2007)
 • Blokování strojů. Blokovaný stroj se nenabízí v F2 nápovědě, ale není ze systému odstraněn
 • možnost ukládat velikost a podobu formulářů a při jejich znovuotevření toto nastavení použít

4.0 (6.08.2007)
 • změna v interním propojení použitých položek k cestě
 • odstanění občasné chyby, kdy se resetovalo počítadlo dokladů

3.9 (8.06.2007)
 • tiskové výstupy používají GDI+, písmo je proto hladší i ve velkém zvětšení
 • tiskové výstupy do MHTML
 • zásadní přepracování interních vazeb mezi tabulkami, zvýšení stability a rychlosti systému

3.8 (01.10.2006)
 • zásadní interní změny ve strukturách a vazbách
 • spojení dosud rozdělených informací datum + čas do jednoho pole
 • tiskový výstup do HTML

Go to Top