Verze - VPOKL


1.6q (14.10.2023)

 • Přehled dokladů pro opravy je omezený na poslední měsíc, jsou přidána pole od - do aby šlo omezení upravit.

1.6p (03.08.2022)
 • Předělaná rutina přidělování čísel dokladů tak aby se nepřidělilo již použité číslo.

1.6o (15.02.2022)
 • Doplněná funkce pro správu uživatelů

1.6n (29.01.2020)
 • Upravený přenos ze skladu - opraven problém s korunovými rozdíly
 • Upravena velikost a vzhled všech formulářů pokladny

1.6m (02.07.2019)

 

 • Pokladna si automaticky vytváří archiv nezaplacených vydaných faktur, takže je tím zrychleno načítání při importu z FV.  - je potřeba v nastavení nastavit adesář pro archiv nezaplacených FV

 


1.6l (13.12.2018)
 • Opravené číslování dokladů na SQL serveru.
 • Opravený formulář pro přenos ze skladu.
 • Opravený formulář pro platby faktur vydaných a došlých.

 


1.6k (18.03.2018)
 • Přidána možnost ukládat přílohy k pokladním dokladům

1.6j (07.12.2017)
 • Přidána možnost vybrat dodací listy pro vytvoření příjmového dokladu
 • Možnost vytisknout data v importním souboru.

1.6i (10.11.2017)
 • Ošetřeno přidělování čísel pokladních dokladů

1.6h (28.08.2017)
 • Upravená verze pro provoz na SQL

1.6g (18.02.2017)
 • Doplněný tisk přehledu EET dokladů

1.6f (01.10.2016)
 • Doplněna nová pole potřebná pro elektronickou evidenci tržeb.
 • Možnost určení druhu pohybu pro EET.

1.6e (20.12.2015)
 • Nová pole pro evidenční číslo dokladu a datum povinnosti přiznat DPH

1.6d (29.12.2014)
 • Nová pole pro zápis druhé snížené sazby DPH

1.6c (23.02.2014)
 • V pokladně se dá nastavit, jestli se má zobrazovat zůstatek pokladny ve spodní liště.

1.6b (25.1.2014)
 • V nastavení pokladny se dá zvolit, že se do účetnictví přednostně exportuje IČ vyplněné v položkách pokl dokladu

1.6a (03.11.2013)
 • Pokladna je odzkoušna pro práci s daty na SQL serveru

1.5s (05.08.2013)

Nově je v nastavení pole "pokladna uzavřena k datu"

 • Nelze opravovat doklady, které mají starší datum pořízení, než uvedené datum
 • Do dokladu nelze zadat starší datum pořízení a DZP

1.5r (07.10.2012)
 • Dají se nastavit zaheslené funkce
  - Nastavení , Zámky , Výmaz dokladu
 • Možnost nastavení barvy pozadí a barvy řádku v tabulkách

1.5p (29.09.2012)
 • Nově se každých 30s se zaktualizuje zůstatek zobraszený v pokladně
 • Nový způsob ukládání hesel
 • Při zápisu dokladu se po přepsání pole "vystavil" udržuje nadále tato hodnota.
 • Při zadávání pokladních dokladů se udržuje typ dokladu a datum

1.5o (07.03.2012)
 • Všechny formuláře převedeny na práci s cursoradaptéry.

1.5n (05.02.2012)
 • Nový formulář na číselník firem (převzato z VAS)

                   => Tabulka ADRESY.DBF přejmenována na FIRMY.DBF

 • Předělaný formulář pro opravy a zadávání dokladů (přechod na ca)
 • Upravené vkládání firmy do dokladu.

1.5m (18,12,2011)
 • Nový formulář na opravy deníku
 • Možnost výběru měny přímo na formuláři

1.5l (30.11.2011)
 • Úprava nastavní pokladny
   - Je možné uložit firmu z adresáře, která se bude vyplňovat do automaticky vytvořených dokladů ze skladu
   - Nové nastavení pro odúčtování dokladů placených ve skladu kartou.
 •  Automatické vytváření výdejových dokladů k výdejům placeným kartou.

1.5k (24.10.2011)
 • Úprava tisku částky slovy pro záporné částky
 • Úprava formuláře na import z FD a FV aby se do plateb nahrávaly správně zkratky firem

1.5j (02.04.2011)
 • Vyřazení znaků "?" z polí ulice, město, podnik v dokladu.

1.5i (19.03.2011)
 • Ošetření pokladny aby se nedal zapsat doklad do minulého období.

1.5h (27.01.2011)
 • Doplnění možnosti uzamknout pokladnu (jen pro čtení)

1.5g (09.12.2010)
 • Možnost doplňování adres z CDK
 • Při výběru firmy do dokladu omezení na firmy se zkratkou

1.5f (18.02.2010)
 • Ošetření při zadání prázdného VS na pokladním dokladu
 • Umožnění zadání starých i nových sazeb DPH na jednom dokladu
   

1.5e (05.02.2010)
 • Možnost uzamykání pokladních dokladů
 • Nastavení automatického zamykání při přenosu ze skladu

1.5d (12.01.2010)
 • Doplnění pole daň do číselníku DP
 • Oprava přenosu ze skladu - DPH

1.5c (04.01.2010)
 • Nové sazby DPH (10% a 20%)

1.5b (30.06.2008)
 • Pro editaci počátečního zůstatku v pokladně je možné nastavit speciální heslo

1.5a (26.05.2008)
 • Úprava vzhledu formulářů
 • Úprava komunikace s programem VF

1.4x (1.1.2008)
 • Úprava pro sazbu DPH 9%

1.4v (19.6.2007)
 • Úprava přenosu plateb do FV - dobrobisy se přenášejí kladně.

1.4u (10.5.2007)
 • Úprava přenosu ze skladu - zohlednění políčka daň (DPH)

1.4t (3.4.2007)
 • Úprava vzhledu většiny formulářů

1.4s (6.3.2007)
 • Oprava exporu mailem - po exportu se mail zobrazil a čekal na potvrzení

1.4r (26.2.2007)
 • Oprava exportu z FV (faktury vydané)  - po vytvoření dokladu se přepla měna

1.4p (29.1.2007)
 • Oprava automatického exportu - pokud je jen jedna pokladna ("CESTY.DBF")

1.4o (18.1.2007)
 • Zjednodušení a zkompaktnění jádra programu, Vymazání nepotřebných procedur - dodělání komentářů

1.4n (5.1.2007)
 • Úprava přenosu z fakturace platby v absolutní hodnotě

1.4m (5.12.2006)
 • Úprava přenosu ze skladu (vytvoření dvou dokladů pro různé sazby DPH)
 • Úprava přenosu z fakturace (nepřenášení storen)

1.4l (20.7.2006)
 • Úprava přenosu ze skladu, DPH se přebárá dle nastavení  DP (druhu pohybu)
 • Po ukončení přenosu se odpojí EXCASH.DBF

1.4k (4.7.2006)
 • Úprava přenosu ze skladu (nastavení daně dle BTN)

1.4j (17.5.2006)
 • Přepracování struktury menu

1.4i (21.4.2006)
 • Oprava pořízení dokladu (natažení hodnot při zvolení DP z listu)

1.4h (6.4.2006)
 • Úprava exportu - pro export více pokladen

1.4g (5.4.2006)
 • Oprava procedury EXPUCTO - struktura přenosového souboru

1.4f (6.3.2006)
 • Oprava přepisování sazby při opuštění políčka DP na dokladu

1.4e (3.3.2006)
 • Řazení pro Firmy="SKLAD\DODAV.DBF"

1.4d (1.3.2006)
 • Nová pole v DP a KONTA a EXUCT1 (SAZBA N(2),KOD C(3),KRAT L)

Go to Top