ISIR.DLL

ISIR.DLL je knihovna pro komunikaci se serverem insolvenčního rejstříku.

 • Funkční napojení na ISIR dle specifikace 1.7
 • Lze volat z libovolného vývojového prostředí, které pracuje s COM objekty, např. z Visual FoxPro, Delphi, PowerBuilder nebo .net.
 • Verze 32/64 bit.
 • Generováno se silným jménem (Assembly signed with a strong name).
 • Publikované rozhraní pro IntelliSense.
 • Licence na vývojáře pro libovolný počet instalací u klientů.

Příklady použití:

 • Visual FoxPro:...

 • VB.net:...

 • VBA (Access):...

 • C#.net:...

 • Delphi 2007:...

 • Power Builder:...

 • Power Shell:...

 • Excel:...


Vlastnosti a metody vycházející z Popisu WS_2 (verze 1.7) kde prefix CH_ indikuje chybu, I_ vstupní parametr a O_ výstupní parametr.
Datum se zadává jako řetězec ve formátu rrrr-mm-dd nebo dd.mm.rrrr. Parametry typu integer, které zapínají/vypínají chování ISIR při vyhledávání (např. I_vyhledatPresnouShoduJmen), mohou mít i hodnotu -1, která znamená, že se hodnota parametru na straně ISIR neuvažuje (např. I_maxPocetVysledku = -1 znamená vrátit všechny výsledky).

Ch_kodChyby Ch_popisChyby Ch_textChyby I_bcVec
I_datumNarozeni I_druhVec I_filtrAktualniRizeni I_IC
I_jmeno I_maxPocetVysledku I_maxRelevanceVysledku I_nazevOsoby
I_RC I_rocnik I_vyhledatBezDiakritiky I_vyhledatPresnouShoduJmen
O_bcVec O_casSynchronizace O_cisloPopisne O_cisloSenatu
O_dalsiDluznikVRizeni O_datumNarozeni O_druhAdresy O_druhStavuKonkursu
O_druhVec O_IC O_jmeno O_mesto
O_nazevOrganizace O_nazevOsoby O_okres O_pocetVysledku
O_psc O_RC O_relevanceVysledku O_rocnik
O_titulPred O_titulZa O_ulice O_urlDetailRizeni
O_zeme
dále pak
Dotaz Index SetProxy SetT_ Ver Vynul
kde:
 • Dotaz() - metoda vracející počet záznamů vyhovujících zvolenému kritériu. -1 znamená chybu, Prázdný výsledek vrací ISIR jako chybu.
 • Index - index v poli odpovědí. Pokud se vrátí např. 250 záznamů, zadáním Objekt.Index=25 se nastaví ukazatel na dvacátý pátý záznam a jeho vlastnosti pak dll vrací.
 • SetProxy("Host", Port, "User", "Pwd") - umožňuje nastavit proxy ručně v případě, že ji nelze načíst automaticky.
 • SetT_("vlastnost","hodnota") - umožňuje nastavit hodnoty vlastností typu integer pomocí řetězce.
  Např.Objekt.SetT_("I_filtrAktualniRizeni","0") je ekvivalentní zápisu Objekt.I_filtrAktualniRizeni = 0. Vhodné pro prostředí, které neumí korektně předat integer parametr do dll.
 • Ver - číslo verze dll
 • Vynul() - vynulování všech hodnost vstupních parametrů

ISIR.dll

Minimální specifikace:

 • Windows 7, .net 4.6.1 (SetUp v případě potřeby RunTime knihovny stáhne a nainstaluje).

Cena:

 • pro vlastní potřebu - 500 Kč
 • pro vnitrofiremní použití - 1 000 Kč
 • 1 vývojář - 1 500 Kč
 • 2 vývojáři - 1 750 Kč
 • 3 vývojáři - 2 000 Kč
 • 4 vývojáři - 2 250 Kč
 • 5 a více vývojářů - 2 500 Kč
 • Multilicence pro dodavatele rozsáhlých ekonomických systémů a velké firmy - 9 500 Kč

Objednávka,
zaslaná na mail uvedený v záhlaví této stránky, by měla obsahovat verzi produktu a počet licencí (např. ISIR.dll pro 3 vývojáře) spolu s fakturačními údaji včetně IČ a DIČ.
Go to Top