Sklad/prodejna

VRXKS - program pro vedení skladového hospodářství umožňuje vést libovolný počet skladů, kde každý sklad má vlastní nastavení nezávislé na ostatních skladech.

swf Krátká ukázka programu VRXKS (sklad/prodejna) ve formátu swf

Hlavní rysy:

 • Možnost sledovat sériová (výrobní) čísla spolu s šarží či exspirací v rámci skladu nebo jen na určitých položkách
 • Převody mezi sklady s případnou změnou charakteru zboží
 • Jednoduchý systém výroby; vydat X položek a přijmout Y výrobků
 • Při napojení na fakturační program VF (fakturace) sledování nezaplacených faktur a řízení výdeje (faktury, pouze za hotové, upomínky, penále)
 • Automatické generování doporučeného množství na skladě dle předchozího pohybu položek
 • Generování zakázek na dodavatele podle různých kritérií (minimální množství, ležák, blokovaná položka, průměrný denní výdej, nedodané zboží)
 • Systém věrnostních bodů, kdy za odběry nad určitou částku nebo speciálního zboží zákazník získá body, které může následně využít pro další zvýhodněné odběry nebo pro obdržení odměny
 • Prodejní terminály s možností načítat, zobrazovat či tiskat čárové kódy EAN-8, EAN-13, UPC-A, 3z9 a 2z5
 • Definovatelné rozhraní pro komunikaci s čtečkami čárových kódů (on-line i off-line)
 • Napojitelnost zobrazovacích prodejních terminálů
 • Velmi rozsáhlé prostředky pro definici koncových cen - množstevní ceny, šablony cen a slev, individuální ceny či slevy u zákazníka na položku, interval položek, obor nebo dodavatele
 • Různé prodejní ceny v různých měnách
 • Prodejní ceny bez DPH i s DPH, tedy daň dopočítávaná i odpočítávaná
 • Výdeje Přes pokladnu pro koncový prodej včetně všech daňových dokladů
 • Automatické i ruční blokace pro postupné plnění objednávek od zákazníků realizované částečnými výdeji
 • Skladové ceny jak FIFO tak průměrná cena
 • Inventura s různými tiskovými sestavami a výstupními grafy
 • Automatické generování dokladů pro rozdíly ve skladu (manko/přebytek)
 • Rozsáhlá vyhodnocování pohybů na skladě včetně úspěšnosti prodejců a dodavatelů
 • Možnost napojit externí uzávěrkovou proceduru
 • Automatické kalkulace ležáků, blokovaných položek a hladin minima a maxima
 • Ruční i automatické globální přecenění podle oborů
 • Příjmy v různých měnách s propojením na kurzovní lístek ČNB
 • BTN (Brusleská Tarifní Nomenklatura) pro stanovení daňové a celní sazby
 • Rezervace do data po jehož uplynutí se v případě nerealizace rezervace sama uvolní
 • Systém nabídek a jejich překlápění do objednávek/zakázek
 • CDK (Centrální Databáze Karet) definující všechny položky se základními parametry pro podsklady
 • Udržování aktuálních centrálních informací o položkách a dodavatelích v distribuovaném prostředí nepropojených sítí
 • Import dat z programů VLDC (dispečink) a VF (fakturace)
 • Export dat do programu VF (fakturace) k následné/okamžité ruční či automatické fakturaci
 • Export dat do programu VAS (podvojné účetnictví) k následnému ručnímu či automatickému zaúčtování
 • Využití jádra JADU pro
  • tisky a výstupy do HTML, MHTML, PDF a XLS
  • příkazy typu Select sloužící k získávání nestandardních informací a jejich ukládání v DBF, XLS nebo XML
  • výstupu v grafické podobě přes Microsoft Excel ruční i automatické odesílání dokumentů mailem přes Outlook nebo Outlook Express
  • různé jazykové mutace uživatelského prostředí
  • zobrazení adresy na mapě

tecka Manuál k programu Visual RXKS ve formátu PDF

tecka VRXKS-verze

tecka VRXKS-prospekt ve formátu PDF

tecka Ukázky programu:

swf Krátká ukázka programu VRXKS (sklad/prodejna) ve formátu swf


Go to Top