Verze - VKNIHADF


3.3j (22.03.2018)

 • Na obrazovce faktury je tlačítko "Příloha", které pouze otevře adresář pro možná nakopírování libovolného souboru, např. naskenovaného jiného dokladu vztahujícího se k této faktuře. Hlavní cestu k tomuto adresáři je nutné nadefinovat v reinstalaci (např. S:\doklady\).Je vhodné, ale nikoliv nutné, aby tento adresář byl společný pro skladové doklady,fakturaci i došlou fakturaci. Tlačítko potom vytvoří v tomto nadefinovaném adresáři podadresář se jménem DFxxxxxxxx, kde xxxxxxxx je číslo faktury, na které bylo tlačítko aktivováno. Takže např. pro fakturu 9181010 vznikne pro výše uvedený příklad nový adresář S:\doklady\DF9181010.

3.3i (23.01.2018)
 • Vyhledávání faktur rozšířeno o možnost vyhledávat dle specifického symbolu. Pokud se specifický symbol nevyplní, tak při zadání příkazu do banky se do něj dosadí číslo dokladu, pod kterým je faktura zaevidována.

3.3h (19.10.2017)
 • Doklad lze označit jako penalizační fakturu.
 • V tiskovém menu lze vybrat tisk pouze za penalizační faktury

3.3g (10.09.2017)
 • Stažení faktur ze SQL (při přenosu v rámci skupiny) doplněno o variantu, kdy na faktuře jsou jednak "normální" daně  a jednak i Přenesená daňová povinnost

3.3f (16.10.2016)
 • V editaci příkazu do banky je možné příkaz zkopírovat. Kopírují se vždy jen "volné" příkazy. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SE NEKOPÍRUJÍ PLATBY FAKTUR!!

3.3e (02.09.2016)
 • Lze nastavit, aby políčko pro variabilní symbol muselo být vyplněno.
 • Opraveno nechtěné přečíslování poslední faktury, pokud nebyl vybrán žádný dodavatel.
 • Při výběru dodavele pomocí tlačítka "..." chybělo doplňování údajů o skontu na novou fakturu - opraveno.

3.3d (15.07.2016)
 • Šablony příkazů i "volné" položky lze přetřiďovat dle libovolného sloupce
 • Opraveno přebírání počtu dnů a proc.slevy pro faktury se skontem, které se přebírají importem přes SQL.

3.3c (18.04.2016)
 • Do převodu příkazů do Komerční banky byl doplněn specifický symbol.

3.3b (27.03.2016)
 • V kontacích je vedle možnosti zaškrtnout PDP doplněn ještě "Kod PDP", který se vybírá z rozbalovacího seznamu. Tento kod se posílá do účetnictví.

3.3a (19.01.2016)
 • Šablony příkazů lze při vybírání přetřiďovat kliknutím na nadpis sloupce.
 • Lze vybrat více šablon při jednom doplňování - na formulář bylo doplněno do každého řádku zaškrtávací tlačítko "Vybrat"

3.3.g (2.08.2017)
 • Při vytváření vzájemných zápočtů lze vytisknout vzájemné saldo závyzků a pohledávek, čili lze vytisknout všechny doklady, které se nabízejí k zápočtu. POZOR: Nebudou tím pádem tištěny ty doklady, které jsou navrženy na nějakém doposud neodsouhlaseném zápočtu.

3.3 (02.01.2016)
 • Vzhledem k novému Kontrolnímu hlášení byly na fakturu doplněny následující údaje:
  • Evidenční číslo daňového dokladu - po vyplnění variabilního dokladu faktury se sem tento VS překopíruje a program přeskočí potíčko Ev.č.d.d. Je ale možné se do pole vrátit a upravit jej, je-li jiné nežli var.symbol.
  • Doplněny datumy vystavení a Datum povinnosti přiznat daň (=DZP) z pořizované faktury. DPPD lze zadat i z minulých období a musí být vyplněno tak jak je na faktuře uvedeno. Políčko DZP (pro potřeby účetnictví) je stále možné omezit v reinstalaci jen na stávající období. Sem by se mělo vyplňovat datum přijetí faktury do firmy.

3.2e (25.10.2015)
 • Lze označit jednotlivé řádky v kontacích, že spadají pod režim přenesené daň.povinnosti (PDP). Do účetnictví se posílá příznak PDP pro každý řádek faktury.
 • Zaškrtne-li se okénko "Přenesená daňová povinnost" na hlavičce faktury, tak
  • Všechny řádky v kontaci se označí PDP
  • Vymažou se eventuální vyplněné řádky DPH a vymažou se i součty DPH v hlavičce faktury
  • Nově přidávané řádky se budou automaticky označovat příznakem PDP

3.2d (13.09.2015)
 • Při editaci příkazu k úhradě je kromě "volných příkazů", které slouží pro jednorázové doplnění příkazu k úhradě o konkrétní platbu, lze spravovat i "Šablony příkazů". Tyto šablony se ukládají do trvalé databáze a lze je na kterýkoliv rozpracovaný příkaz přidat tlačítkem "Vložit". Nová šablona se založí tlačítkem "Uložit" - ukládá se příkaz, na kterém stojí kurzor.

3.2c (29.06.2015)
 • Při vytváření vzájemného zápočtu se u každé faktury zobrazuje zkratka zákazníka/dodavatele. Tím se dají rizlišit faktury od jednoho zákazníka/dodavatele z různých středisek.
 • Při přenosu faktur přes SQL se zaokrouhlení dává na samostatný účet bez daně.
 • V příkazech k úhradě v editaci jednoho příkazu je tlačítko pro "Volné příkazy". Mezi volné příkazy je možné dávat libovolné platby, mohou se připrvit dopředu a později je stejnou funkcí přidat do rozpracovaného příkazu. Je možné zadat i DIČ dodavatele, aby proběhla kontrola platnosti přes MFČR

3.2a (27.04.2015)
 • Při ověřování účtů na MF ČR jemožné neověřené účty vytisknout.
 • Na kartě dodavatele lze zaškrtnout okénko "Faktoring", znamenající, že daný dodavatel používá na svých fakturách faktoringový účet. Při kontrolách platnosti účtů se tato informace zobrazuje u příslušného "neověřeného" účtu, protože stále nelze ověřovat na MF takto prováděné financování.
 • V tisku nezaplacených faktur lze vyjet pouze sumář po jednotlivých dodavatelích, kde jsou všechny faktury posčítány za různá období (před splatostí,1-30 dní po slatnosti,30-60 dní po splatnosti atd.)

3.2 (01.01.2015)
 • Přidána možnost zadávání 3. daňové sazby. Na obrazovce jsou přidány políčka pro zobrazení základů a DPH pro 3. dańovou sazbu. V případě kontace se  nic nemění - na každém řádku se uvádí příslušná sazba DPH.
 • Sestava přehledu DPH je doplněna o sloupce pro 3. DPH.

3.1w (21.09.2014)
 • Na formuláře pro tvorbu a editaci příkazů do banky přidána možnost automatického zoomování a ukládání nastavení velikostí formuláře.

3.1v (20.04.2014)
 • Zápočty je možné provádět i v cizí měně.
 • Ke každé faktuře v zápočtu se dohrává i její DZP, aby bylo toto datum možné tisknout i u zápočtů vygenerovaných z více poboček

3.1u (28.03.2014)
 • Sjednoceny výběrové podmínky při zadávání různých typů sestav a typů dokladů (faktur)

3.1t (2.02.2014)
 • Při přenosu plateb z účetnictví se platby označí i na příslušném příkazu do banky. V případě kompletního uhrazení příkazu se celý příkaz označí jako zaplacený
 • Odstraněna duplicita bankovních účtů dodavatele

3.1s (28.12.2013)
 • Byly vypracovány programy na přenos plateb z účetnictví

3.1r (10.10.2013)
 • Na fakturu bylo přidáno zaškrtávací políčko "Vyřízeno", které slouží k označení faktury, která je uhrazena a nemá se při automatických přenosech z účetnictví již nijak korigovat. Např. existuje-li v systému více faktur od jednoho dodavatele se stejným variabilním symbolem.

3.1q (23.09.2013)
 • Po zavedení nového pole v CDD pro blokování plateb bylo změněno testování, zda provést platbu či nikoliv na toto pole.

3.1p (15.03.2013)
 • Při vytváření příkazu k úhradě, při jeho tisku nebo při poslání do banky je možné testovat důvěryhodnost dodavatele proti serveru Ministerstva financí a lze testovat zablokování dodavatele v CDD (o vyplńování dat do CDD - viz skladový program). Platby, které nebudou ověřeny, se neprovedou.

3.1n (14.02.2013)
 • Je možno zdávat příkazy do zahraničí (pouze pomocí MultiCashe). Na kartě dodavatele je potřeba vyplnit veškeré údaje o přijímací bance, tj. kromě čísla účtu též adresu. Zahraniční příkazy se zpracovávají extra funkcí v programu (v menu Příkazy-Zahraničí příkazy)
 • U došlých faktur ze zahraničí lze doplnit i stát poslání. pro takto označené faktury lze potom v tiskovém menu vytisknout Hlášení pro Instrastat.

3.1m (19.10.2012)
 • Program akceptuje faktury v režimu převedené dańové povinnosti (§92 zákona o DPH) a v návaznosti též importní program do účetnictví .

3.1l (25.09.2012)
 • Do výstupu plateb na MultiCash (formát CFD) byly přidány na konec souboru součtová pole S1 a S2 (požadovaná od verze 3.22 MultiCashe)

3.1k (27.08.2012)
 • Oprava bankovních účtů na kartě dodavatele i na faktuře je zaheslena
 • Oprava dodavatele na uzavřené faktuře je rovněž zaheslena

3.1j (22.03.2012)
 • Do tabulky pro zadání plateb bylo dodáno vedle datumu splatnosti i datum zdanitelného plnění.

3.1i (10.01.2012)
 • Při odemykání faktury se odemkne i automatické zamykání na počátku měsíce.
 • Při zadání tisku se automaticky doplní počáteční/koncové období pokud se zadá pouze datum a naopak.

3.1h (14.09.2011)
 • Přidány informace o počtu dnů a procentech skonta, pokud je možné je nárokovat u včasných plateb
 • Tyto informace se též přenášejí nově přes SQL u dceřinných společností.

3.1g (01.07.2011)
 • Při zadávání dobropisu se musí rozhodnout, jedná-li se o dobropis za vrácené zboží nebo finanční dobropis (skonto,provize apod.)

3.1f (20.05.2011)
 • Při stahování faktur ze SQL se kontroluje existence variabilního symbolu v již nahraných fakturách.
 • V případě nalezené duplicity je možno faktury na SQL smazat.

3.1e (01.04.2011)
 • Přidáno uzamykání měsíce dle dne či období.
 • Možnost nastavit automatické uzamčení měsíce n-tý den  eventuálně n-tý pracovní den
 • Povolena oprava dodavatele a údajů o skontu a eventuální snížené platbě i po uzamčení faktury

3.1d (20.01.2011)
 • Hledá-li se při tvorbě nového příkazu k úhradě faktura podle čísla dokladu, je vyhledávací pole rozděleno na dvě části. Do první z nich se může napsat stabilní počátek čísla dokladu, který zůstává stéle předvyplněn a je k němu připojena druhá část, která se zapisuje do druhédo pole   
 • Příklad: Doklady které chceme platit, mají číslo 201100158,201100213 a 201100326. Do prvního pole můžeme vyplnit 2011 a do druhého postupně zadávat 00158,00213,00326. Uvědomíme-li si, že se ve všech případech opakují i dvě nuly za číslem 2011, můžeme do prvního pole zadat 201100 a do druhého potom postupně psát 158,213 a 326.
 • při vyhledávání podle jiných polí (ičo,dodavatel,částka atd.) je přístupno pouze jedno pole, kam se musí vyplnit celá identifikace, podle které se má hledat.

3.1c (23.12.2010)
 • Při aktualizaci dodavatelů z Centrální databáze se na fakturu poznamená zkratka původního dodavatele. Tím lze při opravě chyby v CDD vrátit původní dodavatele na fakturu.

3.1b (10.09.2010)
 • Při tvorbě nového příkazu k úhradě bylo opraveno vyhledávání faktury a dokladu o předchozí částečné platbě

3.1a (01.08.2010)
 • Možnost tvořit jednostranné i oboustranné zápočty. jednostranné zápočty se mohou tvořit u firem, které zanikly a nemohou tudíž zápočet potvrdit.

3.1 (29.05.2010)
 • Opakující se řádky v příkazu k úhradě lze uložit do šablon a později je vyvolat a přidat předvyplněné do stávajícího příkazu. V šablonách lze libovolnou položku opravit. Tak např. při opakujícím se variabilním symbolu, ale měnící se částce, je možné v šablonách vynulovat částku. Naopak při opakujícíse částce, ale měnícím se variabilním symbolu, se v šablonách může vymazat variabilní symbol.

3.0e (13.02.2010)
 • Při tvorbě nového příkazu k úhradě, se celý příkaz kopíruje do záložního souboru po přidání každé položky, aby bylo možné jej obnovit v případě havárie systému v průběhu vytváření příkazu.

3.0d (05.01.2010)
 • Export platebního příkazu do Multicashe doplněn o nyní povinný údaj AV: (poznámka) Program však poznámku nevyplnuje

3.0c (12.12.2009)
 • Při odesílání příkazu k úhradě do systému Multicash přidány další kontroly na duplicitu posílané platby. Závěrečná kontrola analyzuje eventuální existující soubor CFD a porovnává jej s prováděným příkazem
 • Při tvorbě zápočtu je možné přidat záznam, který není fakturou (vydanou ani došlou)

3.0b (10.08.2009)
 • Možnost přebírání faktur od dodavatelů, kteří mají společný SQL server. podmínkou je též společně používaná centrální databáze Dodavatelů/zákazníků na tomto serveru.

3.0a (02.02.2009)
 • Rozlišení dokladů na faktury, zálohové faktury a ostatní závazky
 • Výběr při tisku lze provádět též podle centrální zkratky dodavatele

3.0 (11.12.2008)
 • Možnost uzamčení měsíce
 • Napojení na centrální databázi dodavatelů vedenou pod SQL

2.9a (05.02.2008)
 • V adresáři dodavatelů lze zadávat procento poskytovaného skonta
 • Výběr zda skonto počítat z ceny s daní či bez daně.
 • Na faktuře je skonto vyčíslováno
 • Při platbě se automaticky nabízí částka snížená o skonto

2.9. (20.11.2007)
 • U bankovního účtu lze uživatelsky vybrat program pro elektronický styk s bankou a místo pro ukládání dat, kde si bude tento program načítat importní soubor.

2.8. (01.09.2007)
 • U vzájemných pohledávek (zápočtů) se zobrazuje celková započtená částka.
 • Zápočty lze na obrazovce setřídit podle libovolného zobrazeného pole a podle libovolného pole lze vyhledávat

2.7. (11.05.2007)
 • Zavedení polí IBAN a SWIFT pro platby do zahraničí
 • Uživatelské zadávání šablon pro předkontaci

Go to Top