EET.DLL / EETXP.DLL

EET.DLL/EETXP.DLL je knihovna pro komunikaci se serverem elektronické evidence tržeb.

 • Funkční napojení na EET dle specifikace 3.1.
 • Lze volat z libovolného vývojového prostředí, které pracuje s COM objekty, např. z Visual FoxPro, Delphi, PowerBuilder nebo .net.
 • Vrácení FIK nebo chybové hlášky EET.
 • Generování BKP a PKP bez nutnosti komunikace s EET (zjednodušený režim).
 • Kontrola důvěryhodnosti odpovědi z EET.
 • Možnost předávat numerické parametry jako řetězce.
 • Nastavení pro netransparentní proxy.
 • Verze 32/64 bit.
 • Generováno se silným jménem (Assembly signed with a strong name).
 • Volba úložiště certifikátu (UserStore / MachineStore).
 • Volba přístupu k certifikátu (FriendlyName / ByteArray / File).
 • Publikované rozhraní pro IntelliSense.
 • Nastavitelný TimeOut pro odpověď.
 • Vlastní generátor UUID.
 • Vlastní TLS 1.2 komunikace (u XP verze).
 • Generování QR kódu pro účtenkovou loterii.
 • Převod DateTime na DateTimeOffset.
 • Licence na vývojáře pro libovolný počet instalací u klientů.
 • Distribuováno více jak
  580
  licencí a multilicencí

Příklady použití:

 • Visual FoxPro:...

 • VB.net:...

 • VBA (Access):...

 • C#.net:...

 • Delphi 2007:...

 • Power Builder:...

 • Power Shell:...

 • Excel:...


Vlastnosti a metody (popis a příklady použití jsou součástí demo verzí):

BKP CertByte CertExpiration CertFrName CertHeslo
CertSb DateToOffset DIC DICZast EETIn
EETInOff EETOut EETOutOff EETVer Exception
FIK GetUUID Chyba_Text IDPokl IDProvoz
Odpoved oHlav (objekt) oChyba (objekt) oPolo (objekt) Overeni
PKP PKPPlain PubKey QRFile QRString
ResponseTrusted Rezim SetProxy SetT_ StoreLocation
T_Cerp_Zuct T_Cest_DPH T_DPH1 T_DPH2 T_DPH3
T_Pou_DPH1 T_Pou_DPH2 T_Pou_DPH3 T_Urc_Cerp T_Zakl_DPH0
T_Zakl_DPH1 T_Zakl_DPH2 T_Zakl_DPH3 TimeOut ToOffset
Trzba Trzba_Kr Trzba_kr_String UUID VarovaniKod(i)
VarovaniLen VarovaniText(i) Ver VynulDane Vysl
Zprava ZpravaPodepsana

Vlastnosti a metody pouze XP verze:

CertificateCacheTimeout

Vlastnosti a metody pouze ostré verze:

CryptoSetURL

EET.dll

Minimální specifikace:

 • Windows 7, .net 4.5 (SetUp v případě potřeby RunTime knihovny stáhne a nainstaluje).

Cena:

 • pro vlastní potřebu - 500 Kč
 • pro vnitrofiremní použití - 1 000 Kč
 • 1 vývojář - 1 500 Kč
 • 2 vývojáři - 1 750 Kč
 • 3 vývojáři - 2 000 Kč
 • 4 vývojáři - 2 250 Kč
 • 5 a více vývojářů - 2 500 Kč
 • Pro dodavatele rozsáhlých ekonomických systémů, výrobce/dovozce pokladních systémů a zařízení pro stravování, platební brány a velké e-shopy lze stáhnout ceník zde: CenikEET.pdf

EETXP.dll

Minimální specifikace:

 • Windows XP SP3, .net 4.0 (SetUp v případě potřeby RunTime knihovny stáhne a nainstaluje).

Cena:

 • pro vlastní potřebu - 2 500 Kč
 • pro vnitrofiremní použití - 3 000 Kč
 • 1 vývojář - 3 500 Kč
 • 2 vývojáři - 3 750 Kč
 • 3 vývojáři - 4 000 Kč
 • 4 vývojáři - 4 250 Kč
 • 5 a více vývojářů - 4 500 Kč
 • Pro dodavatele rozsáhlých ekonomických systémů, výrobce/dovozce pokladních systémů a zařízení pro stravování, platební brány a velké e-shopy lze stáhnout ceník zde: CenikEET.pdf

Demo verzi pro Windows 7+ komunikující s PlayGround EET 3.1 lze stáhnout zde: EETSetupDemo.zip

Demo verzi pro Windows XP+ komunikující s PlayGround EET 3.1 lze stáhnout zde: EETXPSetupDemo.zip


Historie verzí EET.dll

Poznámky:
 • Pro SSL komunikaci s EET je potřeba mít nainstalovaný kořenový certifikát GeoTrust Primary CA - G3 s prodlouženou platností, který je součástí OS. Pokud by chyběl, projeví se to chybovou hláškou 'Communication Error: Stávající připojení bylo vynuceně ukončeno vzdáleným hostitelem'. Chybějící certifikát lze stáhnout na https://www.geotrust.com/resources/root-certificates/ nebo na http://www.jadu.cz/data/EET/Certifikaty.zip
 • V testovacím prostředí PlayGround lze použít POUZE certifikáty vydané k testovacím účelům. Použije-li se ostrý certifikát vydaný pro evidování tržeb, proběhne komunikace s chybovou hláškou z EET 'Neplatný podpis SOAP zprávy'. Stejnou chybou skončí použití zkušebních certifikátů v ostrém prostředí.
 • Ostrá verze EET je na adrese https://prod.eet.cz:443/eet/services/EETServiceSOAP/v3 a nelze na ní použít certifikáty z testovacího prostředí.
 • Pokud jsou veškeré odpovědi s FIK vyhodnoceny jako nedůvěryhodné, pak není nainstalovaný MF certifikát cacert.crt.
 • Pokud dochází k občasné prodlevě v komunikaci trvající desítky sekund, která skončí získáním FIKu, je pravděpodobně problém mezi proxy na komunikační cestě a .net 4.5. V takovém, případě je řešením použít verzi pro XP (EETXP.dll resp. BPMFX.exe), která obsahuje vlastní knihovnu pro https komunikaci a některá nastavení obchází.
 • Obě dll (EET.dll a EETXP.dll) lze nainstalovat na jednom PC (pokud splňuje podmínky minimální konfigurace pro obě knihovny); prvá knihovna se instaluje 'pro všechny uživatele', druhá pak 'pro právě přihlášeného uživatele'.
 • Obě dll (EET.dll a EETXP.dll) jsou 32/64 bit. SetUp provede registraci 32 bit. Pokud se přistupuje z plně 64 bitového vývojového prostředí (např. Access z Office 64 bit), musí se provést ruční registrace 64 bit (za ... doplnit správnou cestu):
  • C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\regasm C:\...\jadu.dll /unregister
  • C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\regasm C:\...\jadu.dll
Chybová hlášení:
 • Algoritmus není platný nebo Byl zadán neplatný algoritmus (EETXP / BPMFX / BPM)
  • operační systém Windows XP nemá nainstalovanou podporu pro SHA-2 kryptografii. Je nutné doinstalovat SP3
  • Windows Server 2003 nemá nainstalovanou podporu pro SHA-2 kryptografii. Je nutné doinstalovat KB96873 (u Windows Server 2003 SP1) nebo KB938397 (u Windows Server 2003 SP2)
 • Nadřízené připojení bylo uzavřeno: Došlo k neočekávané chybě při příjmu nebo Klient nemůže komunikovat se serverem, protože nepoužívají žádný společný algoritmus
  v operačním systému chybí podpora pro TLS1.2 komunikaci; byla nainstalována verze EET / BPMF na Visty. Je nutné použít verzi EETXP / BPMFX
 • Invalid provider type specified nebo Zadán neplatný typ poskytovatele nebo Unable to acquire private key handle
  vývojové prostředí neumí přistupovat k User storage pro certifikáty. Je potřeba použít EET / EETXP alespoň ve verzi 8.01, kde je přidána podpora pro alternativní ukládání certifikátů do Machine storage. Je možné zkusit přepnout úložiště pomocí vlastnosti StoreLocation (=1 resp. =2, k dispozici od verze 10). Pokud to nepomůže je řešením přistupovat k certifikátu přes Friendly Name tedy použít vlastnost CertFrName.
 • Neplatný identifikátor URI: Autoritu nebo hostitele se nepodařilo analyzovat
  je chybně zadaná cílová adresa EET
 • Communication Error: Stávající připojení bylo vynuceně ukončeno vzdáleným hostitelem
  chybí kořenový certifikát GeoTrust Primary CA - G3 s prodlouženou platností, je nutné ho nainstalovat
  nebo
  systémová validace certifikátu trvá neúměrně dlouho a spojení je proto přerušené na timeout. Je nutné opravit chybu v operačním systému např.
  • poškozený zápis v doménovém řadiči
  • aplikovat ipconfig /flushdns
  • doinstalovat na Vistách chybějící KB955805
 • Nelze zaregistrovat knihovnu typů C:\Program Files(x86)\...\JADU.tlb (Server 2008 při instalaci EET.dll / EETXP.dll)
  chyba v registrech. Buď registry opravit nebo provést ruční registrací příkazem se správně doplněnou cestou místo ... :
  • C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\regtlibv12.exe "C:\Program Files (x86)\JADU\...\JADU.tlb"
 • Prvek reference/Transforms je poškozen nebo Malformed element Reference
  došlo k poškození .net RuntTme instalací chybné aktualizace Windows Update. Je nutné odinstalovat KB4073701.
 • Při vytváření webového proxy serveru určeného v konfiguračním oddílu system.net/defaultProxy došlo k chybě. -> Byl zadán neplatný argument.
  Problém není v dll, ale v následující kombinaci:
  • EXE spouštěné aplikace využívající dll je na serveru
  • na serveru je zapnuté SMB1
  • přistupuje se z Windows 10 build 1803 nebo vyšší
  Microsoft v buildu 1803 provedl úpravu ve firewallu, kdy při spouštění EXE ze serveru se zapnutým SMB1 uzavře komunikaci mimo vnitřní rozsah. Je nutné doinstalovat KB4284848.
Objednávka,
zaslaná na mail uvedený v záhlaví této stránky, by měla obsahovat verzi produktu a počet licencí (např. EET.dll pro 3 vývojáře + BPMFX.exe pro 3 vývojáře) spolu s fakturačními údaji včetně IČ a DIČ.
Go to Top